جداول آیین نامه 2800


1) درصد میزان مشارکت بار زنده و بار برف در محاسبه نیروی جانبی زلزله

جداول آیین نامه زلزله - استاندارد 28002) نسبت شتاب مبنای طرح در مناطق با لرزه خیزی مختلف

جداول آیین نامه زلزله - استاندارد 28003) پارامترهای مربوط به محاسبه ضریب زلزله

جداول آیین نامه زلزله - استاندارد 28004) طبقه بندی نوع زمین

جداول آیین نامه زلزله - استاندارد 28005) ضریب اهمیت ساختمان

جداول آیین نامه زلزله - استاندارد 28006) مقادیر ضریب رفتار ساختمان، R ، همراه با حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان

جداول آیین نامه زلزله - استاندارد 2800

 

جداول آیین نامه زلزله - استاندارد 28007) ضریب Bp

جداول آیین نامه زلزله - استاندارد 28008) ضریب رفتار برای سازه های غیر ساختمانی، R

جداول آیین نامه زلزله - استاندارد 28009) حداقل دیوار نسبی در هر امتداد ساختمان

جداول آیین نامه زلزله - استاندارد 2800نوشته شده توسط  پویا حیاتی
جمعه, 15 تیر 772 ساعت 00:00
بازدید 23342 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)