جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - ساخت، نصب و کنترل

 

10-4-1) میزان آزمایش های غیر مخرب جوش هنگام تولید و نصب

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - ساخت، نصب و کنترل


10-4-2) چرخش اضافی لازم برای پیش تنیده کردن پیچ ها

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - ساخت، نصب و کنترل


10-4-3)نیروی پیش تنیدگی و لنگر پیچشی پیش تنیدگی متناظر برای پیچ 8.8

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - ساخت، نصب و کنترل


10-4-5) حداقل ضخامت رنگ آمیزی قطعات فولادی در شرایط محیطی مختلف

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - ساخت، نصب و کنترل


10-4-6) رواداری های مونتاژ در درزها با جوش شیاری

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - ساخت، نصب و کنترل


10-4-7)

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - ساخت، نصب و کنترل


10-4-8) رواداری های انحنای پیش خیز تیرها برای تیرهای غیر مختلط

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - ساخت، نصب و کنترل


10-4-9) رواداری مجاز ارتفاع تیرورق

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - ساخت، نصب و کنترل


10-4-10) انحنای سخت کننده ی تکیه گاهی

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - ساخت، نصب و کنترل


10-4-11) انحنای سخت کننده های تکیه گاهی

جداول فنی آیین نامه فولاد (مبحث 10 مقررات ملی ایران) - ساخت، نصب و کنترل

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
یکشنبه, 30 فروردين 1394 ساعت 14:15
بازدید 2502 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 30 فروردين 1394 ساعت 14:15
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)