نقشه کشی مقاطع


تنظیمات کلی
در این قسمت گزینه‌هایی برای مقیاس نقشه مقاطع، فاصله توضیحات، فاصله عنوان و فاصله مقاطع از یکدیگر برای ترسیم مقاطع تمامی المان‌ها (تیر، ستون و بادبند) پیش بینی شده است. تصویر زیر فواصل مذکور را نشان می‌دهد. در این قسمت همچنین گزینه‌ای برای ترتیب ترسیم مقاطع قرار داده شده است که کاربر می‌تواند یکی از دو حالت ترسیم بر اساس ممان اینرسی و یا سطح مقطع را انتخاب کند.

آموزش نرم افزار سازه نگار

تصویر5-2-1: تنظیمات کلی نقشه کشی مقاطعلایه‌ها
در این قسمت کاربر می‌تواندلایه‌های مورد استفاده برای ترسیم پروفیل‌ها، ورق‌ها، هاشورها، توضیحات، خط اندازه‌ها و عناوین در نقشه‌هایمقاطع سازه نگار را انتخاب کند. جلوی هر یک از قسمت‌های نام برده لیستی از لایه‌های موجود در سازه نگار وجود دارد. در صورتی که نیاز به تعریف لایه جدید و یا ویرایش هر یک از لایه‌های موجود دارید باید به قسمت 5.1 (تنظیمات عمومی نقشه کشی) مراجعه کنید.


خط‌ها و هاشورها
در قسمت نوع خط‌ها کاربر می‌تواند الگوی خط مورد استفاده برای ترسیم پروفیل‌ها و مقیاس الگو را انتخاب کند.
 

آموزش نرم افزار سازه نگار

تصویر 5-2-2: نوع خط مورد استفاده برای نرسیم پروفیل‌ها


در صورت تمایل به تغییر نوع خط، از تصویر زیر برای مشاهده الگوی خط انتخابی استفاده کنید.

*    انواع خط مورد استفاده در سازه نگارهمگی از نرم افزار AutoCAD استخراج شده‌اند و می‌توانیداز این نرم افزار نیز برای انتخاب نوع خط خود کمک بگیرید.
 

آموزش نرم افزار سازه نگار

 

تصویر 5-2-3: انواع خط قابل استفاده در نقشه‌هایسازه نگاردر قسمت هاشورها (Hatch) نیز سازه نگار از الگوهای مورد استفاده در AutoCAD بهره می‌برد. الگوهای مورد استفاده در تصویر زیر نشان داده شده‌اند.
 

آموزش نرم افزار سازه نگار

تصویر 5-2-4: تنظیمات هاشورهاآموزش نرم افزار سازه نگار 

تصویر 5-2-5: الگوهای هاشور مورد استفاده در سازه نگارفونت‌ها
در این قسمت فونت‌های مورد استفاده در ترسیم توضیحات، توضیحات فرعی، عناوین اصلی و عناوین فرعی قابل انتخاب هستند.

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
دوشنبه, 17 فروردين 1394 ساعت 14:11
بازدید 1924 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 17 فروردين 1394 ساعت 14:11
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)